GTOG INTERNATIONAL CO.,LTD

㈜지투지인터내셔날  GTOG INTERNATIONAL CO.,LTDADD : 한국 서울시 강남구 영동대로 701, W타워 10층 (우편번호:06065)

F10, 701, Yeongdong-daero, Gangnam-gu, Seoul, Republic of Korea (ZIP: 06065)

韩国 首尔市 江南区 永东大路701,  10楼(邮编:06065)


TEL : 82) 2-6953-0672 / FAX : 82) 2-583-0622

E-mail : team_bm@gtogcorp.com


MAP

중국(청도)지사– 青岛智腾贸易有限公司QINGDAO GTOG 
TRADING CO.,LTDADD : 中国 山东省  青岛市 城阳区 正阳路162号 4楼 (邮编:266300)

SHANDONGSHENG     QINGDAOSHI    CHENGYANGQU     ZHENGYANGLU     162  HAO    4LOU   

TEL : 86)532-6776-7202 / FAX : 86)532-6776-7202

E-mail : jacechoi@gtogcorp.com /  seankim@gtogcorp.com


MAP

중국(홍콩)지사– 智腾贸易(中国香港)有限公司 GTOG 
INTERNATIONAL HK LIMITEDADD : UNIT A 18/F PUBLIC BANK CTR NO120 DES VOEUX RD CENTRAL HONGKONG, CHINA


E-mail : team_bm@gtogcorp.com


MAP